Embroider MakerEmbroider Maker

Work ID AVD0006047
Job level Experienced
Salary 650$
Work location Quảng Nam
Years of experience 2 years
Status Available

Job Benefits

 • Bảo hiểm theo quy định
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Xe đưa đón hàng ngày từ tp. Đà Nẵng
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Phụ cấp thâm niên
 • Chế độ nghỉ phép

Job Description

 • Nhận mẫu từ khách hàng;
 • Sử dụng phần mềm Wilcom để tạo hình mẫu thêu;
 • Chuyển hình mẫu thêu sang máy thêu;
 • Kiểm tra mẫu thêu sau khi thêu xong.
 • Địa điểm làm việc: Quảng Nam, Việt Nam
 • Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ Thứ 2 – Thứ 7 (08h00 – 17h00)

Job Requirements

 • Có kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí tương đương
 • Thành thạo phần mềm Wilcom để tạo hình mẫu thêu
 • Thành thạo máy tính