Quality Management RepresentativeQuality Management Representative

Work ID AVD0004286
JobLevel Experienced
Salary Negotiate
Work location Phú Thọ
Years of experience 3 years
Status Available

Job Benefits

 • Bảo hiểm theo quy định
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Phụ cấp thâm niên
 • Chế độ nghỉ phép

Job Description

Tham gia xây dựng, hoàn thiện và tổ chức triển khai hệ thống quản lý chất lượng

 • Xây dựng, hoàn thiện và cập nhật hệ thống quy trình theo ISO
 • Đề xuất phương án tổ chức thực hiện hệ thống quản lý chất lượng và đánh giá năng lực, hệ thống quản lý chất lượng của Nhà máy
 • Tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng tại Nhà máy

Tổ chức thực hiện kiểm soát chất lượng đơn hàng tại Nhà máy

 • Tham gia xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm tại Nhà máy
 • Phân công và quản lý nhóm QC thực hiện kiểm soát chất lượng đơn hàng theo kế hoạch
 • Hỗ trợ, hướng đẫn nhóm QC thực hiện kiểm soát chất lượng các đơn hàng và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến chất lượng sản phẩm

Trực tiếp kiểm soát chất lượng đơn hàng

 • Trực tiếp tham gia kiểm soát chất lượng đơn hàng gia công được phân công
 • Kiểm tra, đánh giá chất lượng lô hàng trước khi xuất
 • Chịu trách nhiệm về đảm bảo chất lượng các đơn hàng

Tham gia quản trị nhân sự

 • Tuyển dụng, bố trí sắp xếp nhóm nhân viên QA/QC/KCS
 • Đề xuất kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực quản lý chất lượng, phát triển sự nghiệp cho nhân viên
 • Quản lý, đánh giá kết quả công việc của nhóm và các nhân viên trong BP

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

 • Tham gia hỗ trợ thực hiện công tác tuyển dụng & phát triển nhân sự trong BP
 • Lập báo cáo & thực hiện công tác báo cáo của nhóm
 • Các công việc khác được phân công

 

 • Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ Th2- Th7 (có Dorm)
 • Địa điểm làm việc: Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Job Requirements

 • Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành công nghệ may/QLCL
 • Yêu cầu ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 • Nắm vững kiến thức chuyên ngành kỹ thuật may
 • Hiểu rõ về tiêu chuẩn, yêu cầu chất lượng của công ty và khách hàng
 • Thực hiện kỹ thuật may, tạo sản phẩm
 • Thành thạo kiểm tra sản phẩm may mặc, phân tích nguyên nhân gây ra sai hỏng, đưa ra các giải pháp khắc phục.
 • Thành thạo đọc tài liệu kỹ thuật, kỹ năng sử dụng tin học văn phòng.
 • Lập kế hoạch và báo cáo cho các bộ phận liên quan
 • Kỹ năng quản lý: Quản trị nhân sự
 • Kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ
 • Kỹ năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.
 • Yêu cầu sức khỏe, chịu được áp lực cao