Product DevelopmentProduct Development

Work ID AVD0006824
Job level Experienced
Salary Negotiable
Work location HCMC
Years of experience 3 years
Status Closed

Job Benefits

 • Bảo hiểm theo quy định
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Phụ cấp thâm niên
 • Chế độ nghỉ phép

Job Description

 • Nghiên cứu thị trường để đưa ra các sản phẩm sáng tạo và xu hướng sản phẩm
 • Quản lý quá trình phát triển các mặt hàng và phân loại hàng đã được phê duyệt theo phân công
 • Chuẩn bị và duy trì dự án theo mùa và báo cáo tình trạng thường xuyên. Quản lý, lập kế hoạch và theo dõi tiến độ phát triển của tất cả các sản phẩm để đảm bảo hoàn thành kịp thời theo lịch phát triển sản phẩm đã định trước
 • Đảm bảo cả tính ưu việt về kỹ thuật và chất lượng / tính toàn vẹn của sản phẩm và tính an toàn cũng như trách nhiệm của tất cả các sản phẩm thuộc phạm vi trách nhiệm được giao. Phát triển các sản phẩm đáp ứng muc tiêu hoặc vượt quá mục tiêu tỷ suất lợi nhuận gộp đã xác định trước
 • Tạo thông số kỹ thuật cho sản phẩm, xuất bản và lưu giữ tất cả các bản ghi, tệp kiểu và mẫu liên quan đến sản phẩm và các chương trình liên quan.
 • Hợp tác với Nguồn cung ứng để đảm bảo chất lượng vượt trội và cung cấp kịp thời các mẫu bán hàng mỗi mùa.
 • Hợp tác với Nguồn cung ứng nguyên liệu và các nhà sản xuất để phát triển các chế tạo và quy trình mới song hành với việc phát triển các sản phẩm cải tiến và kỹ thuật vượt trội mỗi mùa.
 • Làm việc thường xuyên với bộ phận Giám đốc Sản phẩm, Thiết kế, Tiếp thị, Bán hàng và Đảm bảo Chất lượng để phân phối các chi tiết kỹ thuật của sản phẩm và đảm bảo tính chính xác, hợp pháp và toàn vẹn về hiệu suất của sản phẩm
 • Chuẩn bị và điều phối tài liệu liên quan đến chi phí dự án, vật liệu và thiết bị, của WEA, các nhà thiết kế và nhà thầu bên thứ ba, bằng sáng chế và bản quyền nếu cần. Trình các tài liệu đó cho Quản lý cấp cao thích hợp để phê duyệt.
 • Thực hiện các nhiệm vụ này và các nhiệm vụ khác theo sự phân công.
 • Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ Thứ 2 – Sáng Thứ 7
 • Địa điểm làm việc: Quận 12, HCM

Job Requirements

 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
 • Kiến thức vững chắc về loại sản phẩm được giao.
 • Kỹ năng quản lý dự án thành công và kiến thức về chu trình sản phẩm và các mốc thời gian phát triển sản phẩm.
 • Kiến thức vững chắc về quản lý thông số kỹ thuật, giá thành sản phẩm và kích thước / độ vừa vặn / phân loại (nếu có).
 • Sử dụng tốt tiếng Anh

* Open for expats are living and working in VN