IT DirectorIT Director

Work ID AVD0008959
Job level Director
Salary Negotiable
Work location HCMC
Years of experience  5+ years
Status Available

Job Benefits

 • Bảo hiểm theo quy định
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Phụ cấp thâm niên
 • Chế độ nghỉ phép

Job Description

CÔNG TÁC THAM MƯU

 • Tham mưu cho cơ quan TGĐ và tư vấn cho các đơn vị chức năng tại Công ty các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản trị
 • Tham mưu cơ quan TGĐ điều hành và quản lý hệ thống Công nghệ thông tin Công ty
 • Tham mưu cơ quan TGĐ đầu tư thiết bị công nghệ phục vụ sản xuất hiệu quả
 • Tham mưu và đề xuất cơ quan TGĐ ứng dụng hệ thống phần mềm đáp ứng yêu cầu sản xuất
 • Tham mưu giải pháp quản trị vận hành hệ thống thông tin, phân tích dữ liệu và kết xuất dữ liệu

XÂY DỰNG CÁC CHIẾN LƯỢC, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA PHÒNG TRONG NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN GẮN LIỀN VỚI ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CHUNG CỦA CÔNG TY THEO TỪNG GIAI ĐOẠN CỤ THỂ

 • Xây dựng mục tiêu phát triển của phòng gắn liền với mục tiêu hàng năm của Công ty
 • Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá định kỳ hiệu quả vận hành của hệ thống đảm bảo hoạt động liên tục, an toàn dữ liệu
 • Kiểm soát đánh giá chất lượng và phát triển phần mềm ứng dụng
 • Nghiên cứu giải pháp ứng dụng phần mềm quản lý máy móc thiết bị công nghệ thông tin
 • Xây dựng, cải tiến và hoàn thiện cơ cấu tổ chức phòng phù hợp với định hướng phát triển của phòng, Công ty theo từng giai đoạn cụ thể
 • Phối hợp với Phòng Nhân sự tiền lương triển khai công tác định biên nhân sự theo cơ cấu tổ chức phòng ban được duyệt

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG, KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH NHẰM THỰC THI THÀNH CÔNG CÁC MỤC TIÊU ĐƯỢC GIAO

 • Đề xuất các giải pháp công nghệ; nâng cấp hệ thống phù hợp, hỗ trợ hoạt động sản xuất. Phân tích đánh giá mức độ phù hợp thực tế để phát triển hệ thống CNTT.
 • Phối hợp các thành viên trong Ban phát triển thực hiện giải pháp và triển khai công nghệ mới vào thực tế
 • Xây dựng quy chế quy định vận hành hệ thống CNTT

QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC

 • Quản lý năng lực và hiệu suất làm việc của đội ngũ nhân sự trực thuộc
 • Tổ chức, thực hiện phân bổ mục tiêu hàng năm của Phòng xuống cho đội ngũ nhân viên
 • Xây dựng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công việc của từng nhân viên (BSC- KPIs)
 • Tổ chức, thực hiện giám sát, hỗ trợ và đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu/nhiệm vụ được giao của đội ngũ nhân sự
 • Phát triển đội ngũ nhân sự đảm bảo đạt chất lượng, đáp ứng yêu cầu công việc
 • Phối hợp với Phòng Nhân sự tiền lương lập kế hoạch và tổ chức tuyển dụng theo định biên của phòng đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc
 • Phối hợp với Phòng Nhân sự tiền lương lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ nhân sự của phòng
 • Đề xuất nhân sự tham gia, đào tạo chuyên môn liên quan ngành công nghệ dệt may, huấn luyện kỹ năng tổng hợp phân tích đánh giá.
 • Xây dựng phát triển nguồn nhân lực đội ngũ kế thừa. Đánh giá nhận xét đề xuất bổ nhiệm, điều động nhân sự phòng
 • Hướng dẫn đội ngũ nhân sự triển khai thực hiện kế hoạch, nội dung hoạt động chuyên môn
 • Lập kế hoạch phân công nhiệm vụ, giám sát đánh giá kết quả thực hiện, hướng dẫn đào tạo nghiệp vụ chuyên môn
 • Kiểm tra – Kiểm soát hiệu quả hoạt động hệ thống CNTT của Công ty
 • Nghiên cứu cải tiến đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế rủi ro trong hệ thống CNTT
 • Tổ chức đào tạo từ xa hướng dẫn sử dụng phần mềm, khắc phục lỗi trong hệ thống. Xây dựng tài liệu, video hướng dẫn
 • Tổ chức xây dựng, cải tiến và hoàn thiện hệ thống tài liệu quản lý (chính sách, quy trình, quy định) có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng
 • Kiểm soát tính tuân thủ quy trình, quy định của Công ty. Chấn chỉnh các hoạt động ngoài quy trình ở các phòng ban
 • Xây dựng quy trình, tài liệu đào tạo liên quan hoạt động của phòng
 • Truyền thông nội quy, quy định, chính sách hoặc chỉ thị có liên quan từ cơ quan TGĐ xuống nhân viên
 • Phổ biến và kiểm tra mức độ tiếp nhận hiểu rõ nội dung truyền thông về các quy định chỉ thị cấp trên của nhân viên để kịp thời thông tin hỗ trợ hướng dẫn thực hiện
 • Tiếp nhận thông tin truyền thông tổ chức thực hiện phổ biến theo phân công, đảm bảo thông tin chính xác
 • Thực hiện truyền thông phổ biến thông tin tài liệu hướng dẫn sử dụng trong Công ty
 • Phổ biến thông tin nội quy, quy định, quy chế sáng kiến kỹ thuật, tính tuân thủ quy trình, quy định của phòng & Công ty
 • Tổ chức các sự kiện, hoạt động gắn kết nội bộ (team building) nhằm tạo mối liên kết giữa các nhân viên, tạo động lực làm việc, liên kết nhóm, chia sẻ công việc và giải toả căng thẳng sau giờ làm việc tại Công ty
 • Động viên, khuyến khích nhân viên tham gia hội nhóm sinh hoạt văn hóa, kỹ năng mềm, tham gia các hoạt động tìm hiểu kiến thức pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống, chia sẻ kiến thức chuyên môn với đồng nghiệp
 • Hướng dẫn đội ngũ nhân sự mới hòa nhập văn hóa Công ty, tạo động lực khuyến khích phát huy khả năng tư duy và cải tiến công việc

QUẢN LÝ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG (THEO QUY ĐỊNH CHUNG CỦA CÔNG TY)

 • Phối hợp các phòng ban thực hiện kế hoạch và kiểm soát chi phí liên quan đến phần mềm, phần cứng và hoạt động liên quan đến đầu tư, mua sắm bảo dưỡng hệ thống CNTT:
 • Lập kế hoạch và giám sát chi phí triển khai mua mới phần mềm, nâng cấp bảo dưỡng phần mềm đang ứng dụng
 • Lập kế hoạch và giám sát các khoản chi định kỳ tháng đối với hoạt động Công nghệ thông tin
 • Lập kế hoạch và giám sát các khoản mục lắp đặt thiết bị máy tính đường truyền, mạng land….
 • Tổng hợp báo cáo và đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống CNTT, hiệu quả đầu tư hợp lý trong khuôn khổ ngân sách
 • Quản lý chi phí văn phòng phẩm, chi phí hành chính

QUẢN LÝ RỦI RO

 • Đề xuất các giải pháp hoặc xây dựng kịch bản để ứng phó, phòng ngừa, loại bỏ các rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra trong quá trình làm việc
 • Tuân thủ những chỉ dẫn yêu cầu của phần mềm đảm bảo không xảy ra sai sót sử dụng vận hành trong hệ thống
 • Duy trì hệ thống cảnh báo tự động phát huy hiệu quả sử dụng
 • Sao lưu dữ liệu thường xuyên, mã hóa dữ liệu, phân quyền trích xuất dữ liệu hệ thống, giám sát mục đích người sử dụng tài nguyên mạng
 • Nâng cấp đường truyền và thiết bị backup hạn chế rủi ro mất dữ liệu

TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG CNTT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG VÀ CÔNG TY”

 • Giải pháp hỗ trợ hoạt động quản lý kinh doanh và quản lý doanh nghiệp. Đề xuất xây dựng các quy trình thông qua triển khai các phần mềm quản trị
 • Tư vấn hỗ trợ các công cụ như CRM, công nghệ Marketing để nghiên cứu thống kê phân tích thị trường trên cơ sở các dữ liệu được cung cấp, các bản thống kê ý kiến khách hàng, quy trình kinh doanh, quy trình Mar và PR
 • Xây dựng hệ thống phần mềm để quản lý và đánh giá các báo cáo liên quan. Đề xuất các giải pháp hỗ trợ quản lý kế hoạch sản xuất (Fast React) quản lý doanh nghiệp (WFX)

Working Location: HCMC

Working Time: Monday to Saturday Morning

Job Requirements

 • Ít nhât 5 năm kinh nghiệm tương đương trở lên ở các công ty sản xuất qui mô từ 1,000 lao động
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt trong công việc
 • Kinh nghiệm quản lý và giao tiếp