Sewing TechnicianSewing Technician

Work ID AVD0005799
Job level Experienced
Salary 15 triệu
Work location Hung Yen
Years of experience 2 year
Status Available

Job Benefits

 • Bảo hiểm theo quy định
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Phụ cấp thâm niên
 • Chế độ nghỉ phép

Job Description

 • Receive the garment sample from the production planning team or design pattern from customers
  Tiếp nhận mẫu may thử nghiệm từ bộ phận kế hoạch sản xuất hoặc mẫu cung cấp bởi khách hàng
 • Participate in analyzing a sample of the garment to make the breakdown of sewing procedures, sewing parameters and sewing machines to be used
  Tiến hành phân tích mẫu may để từ đó thiết lập Quy trình may, lên tham số kĩ thuật, kiểm tra máy móc để xem khả năng sản xuất
 • Sending analyzing result to production planning team/design team to do the cost calculation, time requirement etc. to send to clients
  Gửi kết quả phận tích cho phòng kế hoạch để tính toán chi phí và khả năng sản xuất gửi khách hàng
 • Liaise with production team for trial run
  Phối hợp với phòng sản xuất để chạy thử sản phẩm
 • Liaise with QC team for quality check and evaluate before do the bulk production
  Phối hợp đánh giá chất lượng trước khi tiến hành may số lượng lớn
 • Working time: 8h00-17h00 from Monday –  Saturday
 • Working location: Hung Yen province, Vietnam (Have Dorm)

Job Requirements

 • Education background: Degree in Industrial Textile/Garment/technology
 • Experience required: experience in apparel industry
 • Foreign language required: Will be an advantage if speak EL/Chinese