QA ManagerQA Manager

Work ID AVD0005739
Job level Experienced
Salary 30 triệu
Work location Nghệ An
Years of experience 5 years
Status Available

Job Benefits

 • Bảo hiểm theo quy định
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Phụ cấp thâm niên
 • Chế độ nghỉ phép

Job Description

Trách nhiệm:

 • Xác định và thúc đẩy tư duy chất lượng trên toàn công ty
 • Chịu trách nhiệm quản lý tất cả các nhiệm vụ chức năng QA, làm việc với các lãnh đạo để cung cấp các sản phẩm chất lượng cao theo lịch trình xuất hàng.
 • Phân tích và quản lý về các sự cố xảy ra.
 • Thiết lập và duy trì hệ thống chất lượng để đảm bảo các thiết bị, phương pháp, quy trình và thủ tục của công ty phù hợp với các hướng dẫn nội bộ và các tiêu chuẩn quy định.
 • Họp cải thiện chất lượng hàng tháng, xem xét các vấn đề với nhân viên QA theo nhóm và vùng kiểm soát.
 • Phân tích nguyên ngân và cải thiện chất lượng để có tỷ lệ hàng đạt cao và giảm tỷ lệ hàng lỗi
 • Hàng tuần họp với Giám đốc QA vùng phân tích hiệu quả xuất hàng, tỷ lệ hàng lỗi, quy trình và kế hoạch cải thiện theo dõi
 • Họp với cơ quan Tổng giám đốc QA vùng phân tích hiệu quả xuất hàng, tỷ lệ hàng lỗi, quy trình và kế hoạch cải thiện theo dõi.
 • Họp với cơ quan Tổng Giám Đốc cập nhật tình hình chất lượng tại mỗi nhà máy và các quy trình được tổ QA duyệt – Báo cáo hàng tuần.
 • Đi nhà máy kiểm tra hệ thống / chất lượng sản phẩm và theo định kỳ họp với Giám đốc chi nhánh cải thiện hệ thống/ chất lượng sản xuất
 • Xây dựng hệ thống Quản lý chất lượng tổng thể cao hơn kết hợp với yêu cầu chất lượng của khách hàng.
 • Liên hệ với Kế hoạch/ Quản lý đơn hàng để đánh giá các nhà máy mới
 • Đánh giá Giám đốc QA vùng/ nhân viên về các kỹ năng và đào tạo
 • Có kế hoạch đào tạo cho QA/QC hiểu phát triển việc phân tích chất lượng, đạt theo yêu cầu của khách hàng.

Quyền hạn:

 • Đánh giá tình hình chất lượng các nhà máy trong hệ thống
 • Đánh giá tình hình chất lượng các nhà máy ngoài hệ thống
 • Có quyền làm việc với giám đốc/ quản đốc nhà máy cho dừng công đoạn nếu phát hiện ra lỗi nghiêm trọng hoặc có rủi ro xảy ra lỗi hàng loạt
 • Có quyền sắp xếp và điều chuyển nhân viên QA cho phù hợp với kế hoạch
 • Thời gian làm việc: 8h00 – 16h30 từ thứ 2 – hết sáng thứ 7
 • Địa điểm làm việc: Hoàng Mai, Nghệ An

Job Requirements

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan
 • Có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương
 • Sử dụng tốt tiếng Anh
 • Có hiểu biết về ngành may mặc, washing
 • Có kinh nghiệm về quản lý chất lượng
 • Làm việc dưới áp lực cao